Zásady zpracování osobních údajů

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Vydavatelství Čas s.r.o., IČO: 9914064, se sídlem Nad Zámečnicí 2777/18, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 344555 (“Společnost”). Ke dni 1. 03. 2022 jsme oficiálně jmenovali Marka Rosta jako osobu pověřenou ochranou osobních údajů. Kontaktovat jej můžete:

2. Rozsah shromažďovaných osobních údajů

2.1 Webové stránky a emailové zprávy

Evidujeme, zpracováváme a využíváme pouze takové osobní údaje, které nám poskytnete dobrovolně a které jsou potřebné pro Vaši prezentaci na portálu Markeťáci.online. Pokud se nás rozhodnete kontaktovat, budeme zpracovávat primárně váš e-mail a případně další osobní informace, které o sobě uvedete. Dále pak budeme zpracovávat veškeré údaje, které nám sdělíte v textu vaší zprávy. Vedle toho budeme zpracovávat i vaše elektronické údaje, zejména IP adresu, typ prohlížeče, název domény a cookies. Poskytnutí vašich osobních údajů je ve všech případech vždy zcela dobrovolné.

2.2 Online reklama

Používáme online reklamu různými způsoby. Mimo jiné je naše reklama zobrazována na webových stránkách jiných podniků. My zjišťujeme, jaká reklama je zobrazována a na kterou reklamu uživatelé klikají a kde je tato reklama zobrazována.

2.3 Ikony, nástroje a obsah jiných podniků

Na našich webových stránkách se nacházejí obsahy, nástroje nebo ikony, které jsou propojeny se službami třetích subjektů (jako například mapové podklady Google Maps nebo ikona „To se mi líbí“ Facebooku nebo jiné služby a funkce, které jsou popsány v části „Jaké trackingové technologie jsou na našich webových stránkách používány?“ Předpokladem pro možnost takových propojení je, aby mohly takové třetí podniky automaticky registrovat Vaši IP adresu nebo jiné určité informace o Vašem prohlížeči. Příslušné podrobné informace můžete nalézt v prohlášeních o ochraně osobních údajů příslušných podniků.

2.4 Stránky na sociálních sítích a přihlašovací služby

Disponujeme vlastními stránkami na mnoha sociálních sítích (mj. Facebook, Instagram, atd.). Můžete se přihlásit ke svému účtu na příslušné síti prostřednictvím našich webových stránek. Můžeme sbírat informace, jakmile dojde k interakci s jednou z našich stránek na sociálních sítích nebo také pokud se tam přihlásíte prostřednictvím našich webových stránek.

3. Cookies a jakým způsobem je používáme?

Naše serverové stránky používají na více místech takzvané cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a které ukládá Vás prohlížeč. Tyto soubory nejsou v žádném případě spojovány, ale jsou vyhodnocovány pouze pro statistické účely, abychom mohli následně optimalizovat naše webové nabídky. Slouží k tomu, abychom mohli sestavovat optimálnější, efektivnější a bezpečnější nabídky. V našich cookies nejsou v žádné formě obsaženy Vaše osobní nebo citlivé údaje. Cookies nezpůsobí ve Vašem počítači žádné škody, nemohou vyšpehovat ve Vašem počítači žádné údaje, nemohou nepozorovaně odesílat e-maily a neobsahují žádné viry.

Někteří naši smluvní partneři používají cookies pro vyhodnocování chování uživatelů a následně pro optimalizaci webových stránek (Social Targeting).

Jako „Session“ je označována jednotlivá relace, která je na krátkou dobu ukládána na našem serveru. Server vyhotovuje protokoly souboru, které jsou rovněž ukládány. Tyto soubory protokolu obsahují automaticky vedené protokoly všech nebo určitých procesů a akcí určitého počítačového systému.

Jakmile svůj prohlížeč zavřete, budou takzvané session-cookies smazány. Po 24 měsících budou Vaše zbývající cookies rovněž odstraněny. Maximální doba „životnost“ cookies (např. Google, Facebook atd.) činí 24 měsíců.

Pokud byste nechtěli, aby byli cookies používány, můžete jejich příjem kdykoli ve Vašem prohlížeči vypnout nebo omezit. Vezměte ale prosím v úvahu, že nebudou určité části našich webových stránek zobrazeny optimálně nebo nebudou popřípadě fungovat bezchybně.

Cookie Poskytovatel Popis od poskytovatele Doba trvání typ
_gid Google This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form. 1 Day Statistics
_gat Google This is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It appears to be a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites. 1 Day Statistics
_ga Google This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. 2 Years Statistics
_fbp Facebook This cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website. 3 Months Marketing
fr Facebook The cookie is set by Facebook to show relevant advertisments to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. 3 Months Marketing
tr Facebook Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. Session Marketing
ads/ga-audiences Google Used by Google AdWords to reengage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online. Session Marketing
c track.adform.net This cookie is set by the Rubicon Project. The exact purpose of the cookie is not known. 30 Days Marketing
cid adform.net Cookie id (legacy) – unique identifier for cookie (same as uid for Adform). 2 Months Marketing
uid adform.net This cookie is used to measure the number and behavior of the visitors to the website anonymously. The data includes the number of visits, average duration of the visit on the website, pages visited, etc. for the purpose of better understanding user preferences for targeted advertisments. 2 Months Marketing

Pomocí jakého softwaru jsou cookies na našich webových stránkách nastavovány a jak můžete používání cookies deaktivovat, je popsáno v následující části „Jaké trackingové technologie se našich webových stránkách používají?“.

4.Jaké trackingové technologie se našich webových stránkách používají?

4.1 Google Analytics a Google Remarketing, Facebook pixel a Facebook Remarketing

Naše webové stránky využívají webovou analytickou službu Google Analytics, technologii Remarketing a funkci „Podobné cílové skupiny“ Google Inc. a pixel návštěvnických akcí a funkci remarketingu „Custom Audiences“ Facebook Inc. Vztahy s Google Inc. a Facebook Inc. jsou založeny na EU-US Privacy Shield C(2016) 4176.

Vaše IP-adresa je evidována, ale je obratem anonymizována. Díky tomu je možná pouze hrubá lokalizace.

Bližší informace o podmínkách využívání a o ochraně osobních údajů naleznete pod:

Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním Vašich údajů prostřednictvím Google Inc. popř. Facebook Inc. ve výše uvedeném rámci.

Všechny výše uvedené služby a funkce Google Inc. a Facebook Inc. používají cookies. Co se týče funkce cookies, možnosti zamezení instalace cookies a s tím možná spojených omezení funkcí našich webových stránek, odkazujeme na část „Co jsou to cookies a jak jsou ze strany PREFA využívány?“.

Zpracovávání údajů v rámci služeb a funkcí Google Inc. a Facebook Inc. můžete kdykoli odmítnout, takže Vaše návštěvy na našich webových stránkách již nebudou evidovány. K tomu je nutná aktivace tzv. „Opt-Out-Cookies“:

4.2 Social Sharing a vložená videa

Naše webové stránky využívají Social Sharing Plugins Facebooku a Twitteru. Lze je rozeznat například v naší části s novinkami pomocí tlačítek pro sdílení s příslušnými logy firmy. Jakmile kliknete na tlačítko příslušných poskytovatelů, bude vytvořeno přímé spojení s jejich servery a bude Vám sděleno, jako webovou stránku jste přesně navštívili a jaký obsah byste chtěli sdílet. Pokud jste u příslušného poskytovatele přihlášen během návštěvy této webové stránky jako registrovaný uživatel, může být Vaše návštěva přiřazena k profilu u poskytovatele. Pro takové přiřazení může být podle okolností dostatečné pouhé vyvolání našich webových stránek. Sdílení nebo likování našich obsahů bude zviditelňováno dalším osobám na Vaší sociální síti. K tomu dochází podle Vámi provedených soukromých nastavení.

Kromě toho jsou na některých našich webových stránkám vložena videa, která jsou hostována externím poskytovatelem YouTube. Nejpozději při přehrání takového videa jsou data předávána poskytovateli.

Bližší informace jsou uvedeny v pokynech pro ochranu osobních údajů poskytovatelů:

5. K čemu používáte moje údaje?

Všechny osobní údaje jsou na základě příslušných platných ustanovení na ochranu osobních údajů zjišťovány, zpracovávány a využívány v prvé řadě pro účely Vaší prezentace na portálu Markeťáci.online.

Potřebujeme Vaše osobní údaje pro následující účely:

  • Abychom realizovali Vámi požadované služby;
  • Abychom Vám umožnili přístup na naše webové stránky a k našemu servisu a abychom Vám tento přístup usnadnili;
  • Abychom mohli náš servis, obsah a naše reklamy upravovat, měřit a zlepšovat;

6. Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme předávat zpracovatelům, se kterými jsme uzavřeli zpracovatelskou smlouvu, a kteří zajišťuji řádné zabezpečení osobních údajů. Jsou jimi zejména poskytovatelé webového rozhraní, informačního systému, marketingového softwaru, služeb či aplikací.

7. Vaše práva

Coby subjekt údajů máte dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR); právo na opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR); právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR); právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), zejména proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR); právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, má též právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tento web používá soubory cookie k analýze návštěvnosti a měření reklam. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace