IBM se zavazuje, že do roku 2030 celosvětově vyškolí 30 milionů lidí

IBM má velké plány
IBM má velké plány FOTO: IBM, licence: Creative Commons Zero (CC0)

Společnost IBM představila převratný závazek poskytnout, do roku 2030, celkem 30 milionům lidí všech věkových kategorií nové dovednosti potřebné pro práci v budoucnosti. K dosažení tohoto cíle společnost IBM oznámila více než 170 nových akademických a průmyslových partnerství. Firma IBM tak využije své stávající programy a platformy pro kariérní rozvoj a rozšíří přístup ke vzdělávání a dostupnost technicky zaměřených pracovních míst, po kterých je velká poptávka.

„Talent je všude; možnosti školení ale nejsou,“ řekl Arvind Krishna, předseda představenstva a generální ředitel IBM. „Proto musíme udělat několik důležitých a odvážných kroků k rozšíření přístupu k digitálním dovednostem a pracovním příležitostem, aby více lidí - bez ohledu na jejich původ - mohlo využívat výhod digitální ekonomiky.“  „IBM se dnes zavazuje poskytnout 30 milionům lidí nové dovednosti do roku 2030. To pomůže demokratizovat příležitosti na trhu práce, zaplnit rostoucí mezeru v dovednostech a dát novým generacím pracovníků nástroje, které potřebují k vybudování lepší budoucnosti pro sebe i společnost. “

Zaměstnavatelé po celém světě zdůrazňují, jak důležité – a obtížné – je najít zaměstnance s patřičnými dovednostmi, což představuje výraznou překážku ekonomickému rozvoji. Podle Světového ekonomického fóra by překlenutí těchto globálních nedostatků v dovednostech navýšilo globální HDP do roku 2028 o 11,5 bilionu dolarů, nicméně je potřeba, aby vzdělávací a školicí systémy udržely krok s požadavky trhu,“ vysvětluje Zuzana Kocmaníková, generální ředitelka IBM Česká republika. Aby to pomohlo, podle Světového ekonomického fóra musí veřejný a soukromý sektor spolupracovat na vzdělávání a odborné přípravě, která bude držet krok s požadavky trhu, demografickými změnami a technologickým pokrokem.

Vzdělávací portfolio společnosti IBM je jedinečné v tom, že nabízí rozmanitý přístup, který lze upravit na míru. To vychází z pojetí IBM, že v oblasti vzdělávání univerzální přístup pro všechny jednoduše nefunguje. Programy IBM sahají od technického vzdělávání pro mládež na veřejných školách a univerzitách až po placené stáže a učňovské stáže ve firmách. Programy dovedností a vzdělávání také spojují mentorství IBM se studenty a začínajícím profesionálům poskytují bezplatné, přizpůsobitelné online osnovy.

Plán IBM vyškolit 30 milionů lidí se opírá o široké portfolio programů a zahrnuje spolupráci s klíčovými vládními úřady (včetně úřadů práce), univerzitami, nevládními organizacemi (se zaměřením na znevýhodněné mladé lidi, ženy, válečné veterány a další) a soukromými společnostmi z celého světa, které rozšíří dostupné možnosti a nabídnou nové pracovní příležitosti pro skupiny lidí, jež jsou dosud málo zastoupené a historicky znevýhodněné.„Celosvětově vidíme potřebu vzdělávacích platforem, které jsou škálovatelné, spolehlivé a rozsáhlé ve svých osnovách," říká Ondřej Neumajer, vedoucí digitálního vzdělávání v Národním pedagogickém institutu České republiky. „Programy vzdělávání a školení IBM nabízejí kombinaci vysoce poptávaných technických školení spolu s nabídkami kariérního rozvoje, které podporují studenty v každé fázi jejich profesní cesty.“

„Spolupráce s IBM nám dává příležitost držet krok s novými technologiemi, jako je umělá inteligence, cloud nebo kvantové počítače. Díky vzdělávacím programům IBM pro akademickou sféru, jako je IBM Skills Academy, můžeme rozšířit naše osnovy o praktické případové studie a přinést studentům reálné zkušenosti s novými rozvíjejícími se technologiemi. Postupně, jak se umělá inteligence a kvantové počítače přesouvají z roviny sci-fi do běžného použití, vybavujeme naše studenty a  absolventy dovednostmi odpovídající požadavkům inovativních IT společností a nově vznikajícím pracovním místům,“ dodává Pavel Žufan, děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Související

Přehled všech článků

Články dosud nebyly publikovány.

Nové

Přehled všech článků
×
Tento web používá soubory cookie k analýze návštěvnosti a měření reklam. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace