Co je uživatelský výzkum a proč byste ho měli dělat i vy?

Sergey Senchik z digitální agentury WDF
Sergey Senchik z digitální agentury WDF FOTO: WDF, licence: Creative Commons Zero (CC0)

Výzkum uživatelů je naprosto zásadní součástí procesu návrhu uživatelského prostředí. Obvykle se provádí na začátku projektu a zahrnuje různé typy výzkumných metod, které umožňují shromáždit cenná data a zpětnou vazbu. Při provádění uživatelského výzkumu budete spolupracovat s cílovými uživateli a pozorovat je, poznávat jejich potřeby, chování a bolestivé body ve vztahu k navrhovanému produktu nebo službě. 

Výzkum uživatelů nakonec znamená rozdíl mezi navrhováním na základě dohadů a předpokladů a skutečným vytvořením něčeho, co řeší reálné problémy uživatelů. Jinými slovy: Nevynechávejte fázi výzkumu! Rozhovory s uživateli jsou jednou z nejúčinnějších činností, do kterých může organizace investovat, ale je také obtížné je správně provést.

Co je uživatelský výzkum?

Jde o důležitý bod, protože v této fázi se zjišťuje, jaké problémy a potřeby má uživatel a co má řešit produkt, na kterém se pracuje. Když produkt nebude řešit potřeby uživatelů, nebude nikdy úspěšný. Když zjistíte konkrétní potřeby a problémy uživatelů, budete schopni správně definovat funkce a nastavit logiku produktu, aby odpovídal očekáváním uživatelů. 

Základem uživatelského výzkumu jsou skutečná data, která dostanete od cílových uživatelů, nikoliv na základě vlastní subjektivní zkušenosti. Proto uživatelská studie začíná už během náboru potenciálních nebo skutečných uživatelů produktu. 

„Data sbíráme během pohovoru, skrze vyplněné dotazníky nebo testováním. Pak provádíme analýzu shromážděných dat a definujeme základní problémy a potřeby uživatelů,“ popisuje Sergey Senchik, senior UX designer z digitální agentury WDF. 

Důležitou částí uživatelského výzkumu je definice cílových skupin a vytvoření uživatelské persony (prototypu) pro každou ze skupin. Jde o podmíněný profil člověka, který má typické vlastnosti, návyky a životní styl, které jsou vhodné pro cílové skupinu daného produktu. 

Jak se dál s uživatelskou personou pracuje a kde může pomoci? 

Uživatelská persona pomáhá celému týmu správně rozhodovat o designu a funkcích produktu tak, aby vyhovovaly potřebám a přáním uživatelů. Vytvořením persony jsme schopni urovnat spory mezi produktovými a návrhářskými týmy, protože lépe rozumíme potřebám a očekáváním primárních zákazníků produktu. To nám opět pomáhá se dívat na produkt očima reálného uživatele.

Proč je uživatelská zkušenost tak důležitá?

Velmi úspěšné společnosti jako Google, Twitter, eBay a Amazon si již mnoho let uvědomují, že uživatelská zkušenost má přímý dopad na jejich hospodářské výsledky. Tyto firmy neustále testují každý aspekt svého podnikání se skutečnými uživateli, aby zajistily vysokou úroveň spokojenosti zákazníků.

To proto, že na internetu je zákazník králem. Návštěvníci se mohou kdykoliv rozhodnout opustit vaše webové stránky a přejít jinam – obvykle ke konkurenci. Všichni jsme to zažili, když jsme navštívili webovou stránku, která byla pomalá, měla chyby nebo nám jednoduše ztěžovala dosažení našich cílů. 

„Zdravý rozum nám říká, že pokud uživatelé nemohou snadno najít informace nebo mají problémy s nákupem vašich produktů, rychle opustí vaše webové stránky a půjdou nakupovat jinam. A už se většinou nevrátí. Snížení pravděpodobnosti, že se tak stane, je to, co dělá zaměření na uživatelskou zkušenost tak důležité,“ potvrzuje Sergey Senchik.

Jaké jsou tedy výhody uživatelského výzkumu?

Snížení nákladů: Testování drátěných modelů nebo začátečních prototypů umožňuje provádět změny mnohem rychleji a levněji než čekání na výsledky na novém živém webu. Po zahájení vývoje se náklady na provedení změn exponenciálně zvyšují.

Lepší rozhodování: Výzkum uživatelů poskytuje strukturu rozhodování, která je v souladu s vašimi obchodními cíli a úkoly uživatelů: Namísto „Tato možnost vypadá lépe" se dohady změní na „Tato možnost má o 15 % vyšší míru konverze". 

Šťastnější uživatelé: Když pochopíte, co vaši uživatelé vlastně chtějí, budete jim moci udělat radost tím, že jim poskytnete mnohem více přizpůsobený zážitek. Díky lepšímu UX budou uživatelé nejen spokojenější, ale sníží se také počet hovorů na zákaznickou podporu a zmatených e-mailů, které dostáváte. Navíc je velká pravděpodobnost, že nebude mít zákazník potřebu přecházet ke konkurenci a bude se i v budoucnu vracet za vámi.

Co si z toho odnést?

Uživatelské výzkumy můžete – a měli byste – provádět ve všech fázích procesu návrhu. Výzkumy provádíte před zahájením návrhu, abyste získali představu o tom, co vaše cílová skupina potřebuje; během vývoje provádíte testy, abyste se ujistili, že uživatelská zkušenost je na správné cestě, a po vydání produktu můžete lehce měřit účinek svého návrhu. Začínající a malé podniky by tyto kroky také nikdy neměly vynechávat, uživatelský výzkum lze snadno provádět i s omezeným rozpočtem. 

„Se správnou sadou nástrojů pro výzkum a zpětnou vazbou, bude každý podnik schopen úspěšně vytvářet produkty, které uživatelé ocení, s funkcemi, které uživatelé skutečně chtějí a potřebují,“ zakončuje Sergey Senchik z digitální agentury WDF.

Související

Přehled všech článků

Články dosud nebyly publikovány.

Nové

Přehled všech článků
×
Tento web používá soubory cookie k analýze návštěvnosti a měření reklam. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace